1. Wat is Reakiro?

Reakiro is een inloophuis dat, naast onthaal en informatie, ook de mogelijkheid van groeps- en individuele begeleiding aanbiedt aan patiënten en hun naasten en dit in het kader van euthanasievragen. Mensen die ernstig psychisch lijden omwille van psychiatrische problemen en die overwegen een euthanasieprocedure te starten, al hebben aangevat of reeds doorliepen kunnen bij Reakiro terecht. Ook mensen zonder euthanasievraag die worstelen met levenszinvragen of een aanhoudend verlangen naar de dood zijn welkom. Mits akkoord van de patiënt kan ook zijn/haar omgeving bij de begeleiding worden betrokken. Reakiro kiest er uitdrukkelijk voor om de evaluatie of uitklaring van het euthanasieverzoek gescheiden te houden van het eigen aanbod aan de gasten, nl. een vrijplaats te bieden voor het exploreren van ambivalentie met betrekking tot de vragen waarmee mensen zich aanmelden, worstelen.

  1. Wat is de visie van Reakiro?

Klik hier om de visietekst te downloaden. 

  1. Op welke doelgroep richt Reakiro zich?

Reakiro is er voor mensen die, ten gevolge van een ondraaglijk psychisch lijden aan en onder een psychiatrische aandoening, worstelen met levenszinvragen of een aanhoudend verlangen om op deze manier niet verder te leven, alsook hun naastbetrokkenen en hun betrokken hulpverleners. Reakiro kiest er uitdrukkelijk voor om de evaluatie of uitklaring van het euthanasieverzoek gescheiden te houden van wat Reakiro biedt aan de gasten. Het woordgebruik ‘gasten’ is symbolisch voor onze werking, wie naar Reakiro komt is een ‘gast’. Deze gasten kenden doorgaans reeds een lang behandeltraject in de geestelijke gezondheidszorg met niet zelden negatieve ervaringen in de zorg, gaande van onvoldoende betrokkenheid in beslissingsprocessen tot het ervaren van dwang. De ggz is weliswaar in volle hervorming:  meer ingebed in de samenleving, met meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid, voor sterktes en mogelijkheden van patiënten, voor empowerment en voor gemeenschappelijke besluitvorming die dwang maximaal vermijdt. Maar mogelijks komt deze veranderende zorg op heden nog onvoldoende tegemoet aan de specifieke noden van deze groep.

  1. Hoe kan je je aanmelden?

Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen. Wij engageren ons om zo snel mogelijk contact op te nemen voor een gesprek.

  1. Behandelt Reakiro ook de euthanasievraag?

We doen dit niet. Reakiro kiest er uitdrukkelijk voor om de evaluatie of uitklaring van het euthanasieverzoek gescheiden te houden van Reakiro-specifieke aanbod.
We vragen dat de behandelend arts dit met de patiënt verder opneemt.

  1. Hoe verloopt het verder overleg met de doorverwijzer (bv. huisarts/psychiater)?

Het aanbod van Reakiro staat niet op zichzelf, maar is aanvullend bij een lopende psychiatrische en/of psychotherapeutische begeleiding en een eventueel evaluatietraject van een euthanasieverzoek. We vervangen niet wat goed loopt. Wie op Reakiro beroep doet kan daarnaast idealiter, steeds terugvallen op zijn of haar huisarts en liefst ook op een psycholoog en/of psychiater. Overleg tussen alle partijen is hierbij aangewezen ,uiteraard steeds met instemming van de patiënt.

Reakiro

Reakiro is een plek waar je als persoon met een euthanasiewens omwille van ondraaglijk psychisch lijden terecht kan.

Kijk even bij ons binnen

Wij willen een warme omgeving bieden waarin ruimte, tijd en menselijke nabijheid het mogelijk maken om vanuit een herstelgericht denken terug verbindingen te maken,  zinvolle doelen te ontwikkelen en opnieuw een gevoel van waardigheid te verwerven.