Overweeg je euthanasie omdat je psychisch lijdt?

Loop binnen bij Reakiro

Welkom bij Reakiro

Reakiro is een plek waar je als persoon met een euthanasiewens omwille van ondraaglijk psychisch lijden terecht kan. Je mag hier binnenlopen voor een babbel, met eventuele vragen, instappen in individuele begeleiding of groepsbegeleiding, of gewoon even komen zijn zonder dat er gepraat hoeft te worden. Het allerbelangrijkste is dat jij je thuis voelt en een plek hebt waar je op adem kunt komen, waar je iets van rust kunt vinden naast al de rest erbuiten, en waar je jezelf mag zijn. We hopen je snel te mogen ontmoeten.

Voor wie?

Mensen die omwille van ernstig psychisch lijden worstelen met vragen rond het al dan niet verderzetten van hun leven, kunnen bij ons terecht. Hun naasten zijn eveneens welkom. Ook mensen die geen euthanasievraag hebben, maar aanhoudend verlangen naar de dood, kunnen bij ons terecht. Indien je instapt in ons aanbod, veronderstellen we de aanwezigheid van een eigen netwerk, dat minstens een eigen huisarts en liefst ook een psycholoog en/of psychiater bevat. Mensen die informatie willen over euthanasie bij psychisch lijden of over het concrete aanbod van Reakiro mogen ook altijd binnenlopen.

Hoe kom je bij Reakiro terecht?

Het inloophuis is op verschillende manieren bereikbaar: telefonisch, per e-mail, tijdens de openingsuren en via de website. Je hebt geen doorverwijzing van een arts of psycholoog nodig om binnen te lopen of om beroep te doen op het aanbod. Ook als naaste of vriend kan je op deze manier bij ons terecht voor info of een gesprek. Indien we niet meteen op je vraag kunnen ingaan, zoeken we naar een gepast antwoord.

Door wie?

Reakiro is een samenwerking tussen verschillende organisaties in de geestelijke gezondheidszorg: de organisatie Broeders van Liefde, het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven en de initiatieven voor beschut wonen Walden en De Hulster.

Wat bieden wij?

Reakiro is een inloophuis dat opvang, informatie, groeps- en individuele begeleiding aanbiedt aan mensen en hun naasten. Reakiro wil een warme huiskamer zijn waarin ruimte, tijd en menselijke nabijheid centraal staan. Psychologen, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers vergezellen mensen in hun zoektocht tussen leven en dood, tussen de ondraaglijkheid van het lijden en de mogelijkheid van hoop en herstel. Bezoekers krijgen zelf ook de ruimte om mee invulling te geven aan het aanbod. Dit kan voor iedereen anders zijn: een gesprek, in stilte een kop koffie drinken, samen koken, iets lezen, enz. Eenieder wordt uitgenodigd aanwezig te zijn in eigen kracht en kwetsbaarheid.

We beluisteren specifiek de zin- en levenseindevragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Gezien de dubbelheid van leven en dood, eigen aan een euthanasieverzoek, kan de hoop op een ander en beter leven maar groeien mits ook over de doodswens kan worden gesproken. Ook wie de hoop op een ander en beter leven helemaal heeft losgelaten, is welkom in Reakiro.

De uitklaring en begeleiding van het euthanasieverzoek gebeurt niet in Reakiro, maar een open gesprek over euthanasie of doodswens en de gevoelens en gedachten die men hierrond ervaart, is onze primaire bekommernis. Reakiro wil een veilige plek zijn waar je kan uitzoeken wat je als mens nog kan doen of zijn, ook al denk je misschien dat er niets meer gedaan kan worden. Dit gebeurt steeds met respect voor de uiteindelijke keuze van de gast.