Hoe verzamelen we uw gegevens in Reakiro?

Hoe verzamelen we uw gegevens in Reakiro?

In Reakiro is bewust gekozen om niet met de bestaande elektronische patiëntendossiers te werken om te vermijden dat andere hulpverleners toegang zouden kunnen krijgen tot informatie met betrekking tot uw doodswens of euthanasiewens voor ondraaglijk psychisch lijden. Rekening houdend met uw privacy en veiligheid zijn de verzamelde dossiergegevens dus enkel toegankelijk voor medewerkers van Reakiro. Deze zijn apart beveiligd voor Leuven en Brugge op het servernetwerk gehanteerd door de partnerorganisaties. Er wordt gewerkt met Excel en Word om basisgegevens te verzamelen: naam, geslacht, leeftijd, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, contactgegevens hulpverlenersnetwerk (huisarts, psychiater, psycholoog of andere) en te contacteren vertrouwenspersoon in geval van nood. Bij het kennismakingsgesprek worden deze gegevens genoteerd.

Na pseudonimisering (uw naam wordt vervangen door een codering) kunnen gegevens zoals geslacht, leeftijd en hulpverlenersnetwerk gebruikt worden om het beleid te informeren of voor wetenschappelijk onderzoek.

Op dit moment (juli 2023) wordt er een studie uitgevoerd waarbij de gegevens van mensen die in de periode 2020-2022 beroep deden op Reakiro, verzameld en onderzocht worden.

Meer informatie vindt u terug in de diverse privacyreglementen van de partners die meewerken aan het wetenschappelijk onderzoek:

  • KU Leuven

https://admin.kuleuven.be/privacy/verwerking-gegevens-deelnemers-onderzoek

  • Organisatie Broeders van Liefde België

https://broedersvanliefde.be/privacy

  • Kliniek Sint-Jozef Pittem

https://www.sintjozefpittem.be/over-ons/privacybeleid-en-verklaring/

  • PZ Heilig Hart Ieper

https://www.pzheilighart.be/gdpr

  • PZ Onze-Lieve-Vrouw Brugge

https://www.pzonzelievevrouw.be/privacybeleid-gdpr

  • PTC Rustenburg Brugge

https://www.ptcrustenburg.be/sites/default/files/privacyverklaring%20voor%20pati%C3%ABnten.pdf

  • Vzw Gasthuiszusters Bermhertigheid Jesu

https://www.gezondheidszorgbermhertigheidjesu.be/privacy/

Meer informatie vindt u terug in de diverse privacyreglementen van de partners die meewerken aan het wetenschappelijk onderzoek: