Voor wie?

Mensen die omwille van ernstig psychisch lijden worstelen met vragen rond het al dan niet verderzetten van hun leven, kunnen bij ons terecht. Hun naasten zijn eveneens welkom. Ook mensen die geen euthanasievraag hebben, maar aanhoudend verlangen naar de dood, kunnen bij ons terecht. Indien je instapt in ons aanbod, veronderstellen we de aanwezigheid van een eigen netwerk, dat minstens een eigen huisarts en liefst ook een psycholoog en/of psychiater bevat. Mensen die informatie willen over euthanasie bij psychisch lijden of over het concrete aanbod van Reakiro mogen ook altijd binnenlopen.

Meld je aan bij Reakiro Leuven


Meld je aan bij Reakiro West-Vlaanderen


Reakiro

Reakiro is een plek waar je als persoon met een euthanasiewens omwille van ondraaglijk psychisch lijden terecht kan.

Kijk even bij ons binnen

Wij willen een warme omgeving bieden waarin ruimte, tijd en menselijke nabijheid het mogelijk maken om vanuit een herstelgericht denken terug verbindingen te maken,  zinvolle doelen te ontwikkelen en opnieuw een gevoel van waardigheid te verwerven.