Ik ben Lieve en ik werk bij Reakiro.

Ik ben Lieve Lemey en sinds oktober 2021 officieel ‘met pensioen’ in het AZ Sint-Jan te Brugge. Ik werd er de laatste 20 jaar van mijn loopbaan als ouderenpsychiater regelmatig geconfronteerd met de euthanasieproblematiek in een oudere, vaak kwetsbare populatie. Ik werkte in die context ook regelmatig mee aan de uitklaring van euthanasieverzoeken.
Binnen de Reakiro context zal ik, als psychiater, voornamelijk een team-ondersteunende en superviserende rol opnemen. Ik zie er naar uit om, samen het team Reakiro West-Vlaanderen, een zorgaanbod uit te bouwen voor mensen met een euthanasievraag en dit door enerzijds hun vraag in alle openheid en onbevangenheid ‘te horen’ maar anderzijds ook het spoor van het leven niet geheel los te laten.
Daarnaast werk ik nog in het ouderenteam van het CGG NWVL.
In mijn vrije tijd staat mijn gezin centraal: mijn man en ik hebben samen drie kinderen die ondertussen elk een eigen gezin hebben opgebouwd. Onze negen kleinkinderen spelen een grote rol in ons leven. Ik kom het best tot rust thuis, met een goed boek, in de natuur maar kan ook erg bewogen worden door een avontuur in een andere cultuur.

lieve.lemey@reakirowestvlaanderen.be