Ik ben Eva en ik werk bij Reakiro.

In het spreken met mensen vind ik het belangrijk om het ont-moeten centraal te stellen. Ik vind het bijzonder even deel te mogen uitmaken van iemands levenspad. In alle rust en veiligheid probeer ik dat pad ten volle te begrijpen en te begeleiden. Dit doe ik niet alleen als psycholoog, systeempsychotherapeut en rouw -en verliestherapeut, maar vooral ook als mens.

eva.depoortere@reakirowestvlaanderen.be   – 050.15.25.03