Ik werk als psychologe en ervaringsdeskundige GGZ in Reakiro. In mijn werken probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij de noden en het zoeken van de ander. Mijn eigen psychische kwetsbaarheid/kracht gesterkt door de herstelvisie en de presentiebenadering vormen daarbij mijn bakens.

Sinds 2009 ga ik het gesprek aan met mensen die nadenken over euthanasie omwille van ondraaglijk psychisch lijden. Hun lijden zo goed mogelijk begrijpen en anderzijds samen met hen alsnog op zoek gaan naar wat in alle ondraaglijkheid een klein vonkje draaglijkheid biedt, vormt de rode draad in mijn werk.

SMS of telefonisch contact: 0479 87 22 24